Mor Kalite
 
 
 

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ : Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. OHSAS 18001, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve “İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.
a) Kuruluşun faaliyetleri ile alakalı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak,
b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
d) İSG Standardına uygunluğunu göstermek, isteyen her kuruluş ISO 18001’e ihtiyaç duyar.

Yararları:

İşyerinin olumsuz çalışma koşulları kaynaklanan kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,
Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,
İş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlar,
İhracatta karşılaşılan engellerin en aza indirgenmesini sağlamak
Çalışanların katılım ve motivasyonunu arttırır,
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıpların en aza indirilmesini sağlar,
İşletmelerde yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılarak işletme güvenliğini sağlar,
Ulusal / uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlar,
Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır,
Rekabet üstünlüğü sağlar,
İlgili mevzuat ve yasal gerekliliklerin şartlarını sağlayarak, resmi makamlar nazarında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlar


Iso 9001 nedir?

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır.

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektörü’nden Hizmet Sektörü’ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Firmaların bünyesindeki satınalma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.

Mor Kalite © 2011